7 mar 2018

7 mar 2018

Ulga na złe długi zgodna z prawem UE

Przez:

Sekcja: Aktualności

14 lutego br. Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach sygn. akt FSK 224/16, I FSK 225/16, I FSK 226/16, I FSK 227/16 uznał, iż polski ustawodawca mógł wprowadzić warunki ograniczające do ulgi na złe długi. Zatem wprowadzone ograniczenia:  brak możliwości skorygowania VAT z niezapłaconej faktury, gdy od jej wystawienia upłynęły już 2 lata, albo gdy dłużnik jest w likwidacji lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie narusza zasady neutralności tego podatku.. Zdaniem NSA, takiego stanowiska nie zmienia orzecznictwo TSUE, z którego wynika teza, że można korygować podstawę opodatkowania w VAT o kwotę nieściągalnej wierzytelności, nawet jeśli postępowanie upadłościowe dłużnika zakończy się za 10 lat. (Źr. Gazeta Prawna nr 42-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet