30 lis 2018

30 lis 2018

Ukraina – odprawy graniczne

Przez:

Sekcja: Aktualności

Przedstawiciele Państwowej Służby Granicznej Ukrainy oraz Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy na spotkaniu z przedstawicielami Służby Skarbowo-Celnej i Straży Granicznej potwierdzili zakończenie blokady przejść granicznych w: OC Dorohusk, OC Hrebenne, OC Zosin, OC Dołhobyczów, OC Korczowa i OC Medyka.

Ruch samochodów ciężarowych i osobowych został wznowiony w przywozie i wywozie, we wszystkich kategoriach.      (źr. www.granica.gov.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).