8 kwi 2020

8 kwi 2020

UE- Pakiet mobilności przyjęty

Przez:

Sekcja: Aktualności

We wtorek w Brukseli ambasadorzy państw Unii Europejskiej podjęli decyzję o przyjęciu pakietu mobilności, czyli zestawu przepisów w sprawie transportu drogowego.

Przeciwko pakietowi oprócz Polski opowiedziały się Bułgaria, Rumunia, Łotwa, Węgry, Litwa, Cypr i Malta oraz Estonia. Argumentowały to krytyczną sytuacją sektora transportowego spowodowaną pandemią Covid-19. Grupa tych państw nie miała jednak potrzebnej większości, by zablokować dalsze procedowanie i same przepisy.Belgia wstrzymała się od głosu przy rozporządzeniu regulującym zasady kabotażu.

Regulacje zakładają m.in., że ciężarówki, które operują poza granicami kraju, w którym mieści się siedziba firmy, muszą obowiązkowo wracać okresowo do kraju, w którym mieści się główna siedziba przedsiębiorstwa. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej uważają, że przepisy mają charakter protekcjonistyczny.

DecyzjaUE oznacza możliwość rozpoczęcia drugiego czytania w Parlamencie Europejskim. Drugie czytanie daje jeszcze szansę na zmianę zapisów Pakietu. W tej sprawie ZMPD wysłało apel do Komisji Europejskiej, wnioskując o rewizję zapisów Pakietu w związku ze skutkami pandemii COVID-19 dla sektora transportu drogowego.

Głosowanie na Sesji Plenarnej odbędzie się najprawdopodobniej w lipcu 2020 roku. Jeśli Parlament przyjmie Pakiet Mobilności bez poprawek wówczas procedura legislacyjna uznana zostanie za zakończoną. W przypadku przyjęcia przez Parlament Europejski poprawek rozpocznie się drugie czytanie w Radzie UE, na które państwa UE będą miały 3 miesiące z możliwością przedłużenia o 1 miesiąc (czyli do października – listopada), a następnie w razie potrzeby trzecie czytanie.

Nadal prawdopodobny jest jednak scenariusz zakończenia prac na Pakietem Mobilności I w lipcu 2020 roku, zakładając że Parlament Europejski nie przyjmie poprawek, a głosowanie odbędzie się na Sesji w lipcu.

Nowe przepisy dotyczące m.in. powrotu ciężarówek mają zacząć obowiązywać 18 miesięcy po wejściu w życie aktów prawnych. Zasady dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, w tym powrotu kierowców, mają zacząć obowiązywać 20 dni po publikacji.(Źr. www.zmpd .pl-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet