4 lis 2020

4 lis 2020

TRANSPORT – TIR-y wyjadą na drogi gminne i powiatowe

Przez:

Sekcja: Aktualności

Samorządy będą mogły wprowadzić ograniczenia dla przejazdu ciężkich pojazdów w pobliżu szkół, przedszkoli i żłobków, na drogach bez chodnika i bezkolizyjnego przejścia dla pieszych.

Projekt nowelizujący ustawę o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw w ostatnich dniach trafił do Sejmu. Realizuje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok z 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17 Komisja Europejska przeciwko Polsce). Według TSUE wymóg posiadania specjalnych zezwoleń umożliwiających poruszanie się po drogach publicznych przez pojazdy o nacisku osi do 11,5 t jest sprzeczny z przepisami dyrektywy Rady 96/53/WE.

Oznacza to, że wkrótce (zgodnie z projektem przepisy mają wejść w życie po 60 dniach od publikacji) najcięższe pojazdy mają mieć możliwość poruszania się po wszystkich drogach publicznych. Wyjątkiem będą drogi gruntowe, które nie spełniają żadnych wymogów nośności, a według danych przytoczonych w uzasadnieniu, stanowią one 29 proc. dróg w Polsce. Problem w tym, że drogi samorządowe były budowane pod zupełnie inne warunki. Dopiero po tym, gdy pojawił się projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury realizujący orzeczenie TSUE, zarządcy dróg zlecając dokumentację na przygotowanie kolejnych odcinków, zakładają, że konstrukcja drogi ma być dostosowana do przejazdu pojazdów o nacisku do 11,5 t. Wcześniejsze zalecenia zakładały maksymalny nacisk 8 t na oś.
Do przebudowy jest więc większość dróg samorządowych.

Według samorządowców wpuszczenie ciężkich pojazdów pogorszy stan dróg, które już teraz często domagają się inwestycji. Problem zauważa także MI i podkreśla w uzasadnieniu projektu, że wprowadzenie najcięższych pojazdów na nieprzygotowane do tego drogi może prowadzić w krótkim czasie do tego, że ich stan będzie zagrażał bezpieczeństwu jazdy. Jednak nie znalazło to zrozumienia ani w Komisji Europejskiej, ani w Trybunale Sprawiedliwości UE.

Po wejściu w życie nowych przepisów zarządcy dróg (na odcinkach) i rady gmin (w strefach) będą mogli zakazać ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton pod wymienionymi w projekcie warunkami: parametry techniczne drogi lub stan nawierzchni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 ton albo 8 ton i jednocześnie przebiegają np. przez obszar chroniony przyrodniczo, uzdrowisko, przy budynkach, które mogą zostać uszkodzone przez wstrząsy, przy szpitalu, zabytku czy przez teren o gęstej zabudowie mieszkaniowej.

Zakaz będzie można także wprowadzić na drogach, które nie mają chodnika, bezkolizyjnego przejścia dla pieszych lub przejścia wyposażonego w sygnalizację świetlną, a także na drogach (lub odcinkach) przebiegających przez obszar, na którym jest wejście do żłobka, przedszkola lub szkoły.

Projekt jest na etapie legislacyjnym, przed pierwszym czytaniem. ( Źródło: DGP e – wydanie z dn. 04.11.2020 r./HW)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet