3 mar 2018

3 mar 2018

Transport intermodalny- rekordowy rok 2017

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że masa ładunków w transporcie intermodalnym w 2017 roku wzrosła o 1,9 mln ton w porównaniu do roku 2016. W 2017 roku przetransportowano koleją 14,7 mln ton ładunków intermodalnych, czyli o  prawie 15% więcej  w porównaniu z rokiem 2016. Praca przewozowa wyniosła 5,4 mld tono-km i wzrosła o ok. 1 mld tono-km w porównaniu z rokiem poprzedzającym. Istotnie wzrosła też liczba przewożonych jednostek jak i TEU odpowiednio o 130 tys. sztuk i 231 tys. TEU. W strukturze przewożonych jednostek, podobnie jak w latach poprzednich, dominowały kontenery 20 i 40-stopowe, które stanowiły w 2017 roku 91,5% wszystkich przetransportowanych jednostek. Rozwój przewozów intermodalnych potwierdza  również  liczba przewoźników świadczących takie usługi. W 2016 r. przewozami intermodalnymi zajmowało się 13 przedsiębiorców, a rok później już 18 ( 10 lat wcześniej, w 2007 r. przewozami intermodalnymi zajmowało się jedynie 6 przewoźników).

Na podstawie zebranych danych statystycznych Urząd Transportu Kolejowego przygotował krótkie opracowanie dotyczące przewozów intermodalnych w 2017 r. charakteryzujące bliżej ten segment rynku.

Analiza UTK dotycząca transportu intermodalnego na kolei w 2017 r. dostępna jest w dziale Analizy i opracowania na stronie UTK.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne o przewozach intermodalnych znajduje się w dziale Statystyka przewozów towarowych na stronie Przewozy intermodalne( Źr.www.utk.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet