13 paź 2015

13 paź 2015

Transport drogowy – konferencja Komisji Europejskiej poświęcona bezpieczeństwu

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniach 6-7 października br. CLECAT uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską poświęconej problematyce bezpieczeństwa w transporcie lądowym, w trakcie której omawiano m.in. kwestie zgłaszania incydentów przy wykorzystaniu już istniejących baz danych w różnych krajach, łączących branżę z instytucjami stojącymi na straży prawa. Konferencję zakończono wnioskiem o stworzeniu europejskiej platformy służącej zgłaszaniu przypadków, która pozwoliłaby na współpracę z różnymi bazami danych już istniejącymi względnie takimi, które dopiero mogą powstać. KE podejmie kolejne kroki, w tym uruchomi projekt pilotażowy, a efekty wstępnych prac ogłosi na spotkaniu w dniu 4 listopada br. (źr. CLECAT Newsletter 2015/36 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet