18 lis 2016

18 lis 2016

Terminal w Świnoujściu dostosuje się do intermodalu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ogłoszony został przetarg na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji „Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”. Studium wykonalności inwestycji  ma obejmować:
– modernizację stanowiska nr 5 w celu uzyskania głębokości technicznej 12 m i dopuszczalnej 13 m,
– przedłużenie stanowiska nr 5, o stanowisko nr 6 tak, aby została utworzona jedna linia cumownicza wraz z wykonaniem umocnienia dna,
– przebudowę rampy stanowiska nr 5 w celu umożliwienia obsługi promów o szerokości do 35 m,
– przebudowę istniejącej i wykonanie nowej niezbędnej infrastruktury technicznej na nabrzeżu i zapleczu,
– likwidację torów kolejowych nr 81, 82, 83,
– modernizację toru kolejowego, budowę dwóch torów przeładunkowych,
– zabudowę nawierzchni torów kolejowych na zapleczu stanowisk nr 4 i 5,
– budowę dwóch placów manewrowo-postojowych z miejscami postojowymi dla naczep,
– zakup i montaż nowego rękawa pasażerskiego,
– budowę estakady łączącej projektowane place składowe z terenem Terminala.

Złożone przez Zarząd Portu Szczecin Świnoujście zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz studium wykonalności. Na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zwycięzca przetargu będzie miał 11 miesięcy od momentu podpisania umowy. Ponadto firma, która będzie wykonywać dokument będzie prowadziła nadzór autorski nad inwestycją, która ma rozpocząć się pod koniec sierpnia 2017 roku, a zakończyć z końcem 2019 roku.  (źr. www.rynekinfrastruktury.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet