28 maj 2020

28 maj 2020

Szybka restrukturyzacja – Sejm zajmuje się projektem ustawy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Do czerwca 2021 roku firma w tarapatach finansowych będzie mogła otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne bez zgody sądu. Wystarczy, że podpisze umowę z doradcą restrukturyzacyjnym i ogłosi swoją decyzję w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. To dobre rozwiązanie dla dłużników, ale już niekoniecznie ich wierzycieli.

Sejm ma się zająć projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 382), zwanej tarczą antykryzysową 4 lub tarczą Emilewicz.

Rozdział 6 projektu – artykuły od 14 do 24 – ma wprowadzić na czas epidemii nowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Co do zasady ma ono same zalety. Po pierwsze przedsiębiorca, sam, bez konieczności występowania do sądu, będzie mógł otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne.  Po drugie takie postępowanie będzie szybsze i tańsze, bo projekt przewiduje ograniczenia w wynagradzaniu doradców restrukturyzacyjnych.  Po trzecie odciąży 30 sądów rejonowych zajmujących się postępowaniami restrukturyzacyjnymi, o ile nie okaże się, że działania dłużnika są krzywdzące dla wierzycieli. Wówczas bowiem wierzyciel będzie mógł wystąpić do sądu o uchylenie skutków otwarcia postępowania.  ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 27.05.2020 r. /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet