9 lis 2020

9 lis 2020

Szlabany na autostradach

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 2022 r. opłaty za przejazd drogami płatnymi dla ciężarówek będą rosnąć o wskaźnik inflacji. Za to ruch na autostradach będzie bardziej płynny dzięki likwidacji bramek do manualnego poboru myta

Ministerstwo Finansów uznało, że manualny pobór opłat jest zbyt drogi i generuje korki na autostradach. Dlatego wprowadza na wszystkich państwowych odcinakach dróg płatnych jeden, elektroniczny system. Obejmie on nie tylko, jak dotąd, ciężarówki, autobusy czy kampery, ale także pozostałe pojazdy o masie poniżej 3,5 tony.

Natomiast od 2022 r. wzrosną opłaty za przejazd drogami płatnymi, ale tylko od pojazdów o dopuszczalnej masy całkowitej (DCM) powyżej 3,5 tony. Opłaty będą rosły o wskaźnik inflacji. To, jak duża będzie to podwyżka, zostanie ustalone pod koniec 2021 r. na podstawie inflacji z pierwszych trzech kwartałów. Ministerstwo Finansów szacuje, że rocznie zwiększy to przychody budżetu o ok. 63,31 mln zł.

Likwidacja bramek na autostradach powoduje też konieczność wprowadzenia kar za przejazd bez opłaty dla kierowców lub posiadaczy pojazdów poniżej 3,5 tony. Wysokość kar i adresat sankcji będą zależały od sposobu wykrycia naruszenia. Może to być albo mandat karny, albo administracyjna kara pieniężna. W przypadku kierowców lub podmiotów mających siedzibę za granicą, służby będą mogły zatrzymać pojazd do czasu wniesienia opłaty dodatkowej. Chyba że właściciel pojazdu mieszka w państwie, z którym Polska jest związana umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu tej opłaty. Póki co takiej umowy Polska nie ma podpisanej z nikim. ( Źródło: DGP e – wydanie z dn. 09.11.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet