6 lis 2020

6 lis 2020

Szczelniejszy VAT w międzynarodowym e-handlu w konsultacjach03.11.2020

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie RCL zamieszczono projekt z 22 października 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw .

Projekt dotyczy uszczelnienia VAT w międzynarodowym e-handlu.Polska implementuje rozwiązania unijne zawarte w tzw. pakiecie e-commerce.Celem pakietu jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE.

Główne zmiany w zakresie pakietu e-commerce, które wejdą w życie 1 lipca 2021 r., obejmują m.in.:

  • likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro,
  • znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop,
  • nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE:

-sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, a także dostawy towarów na rzecz konsumentów.

– przedsiębiorcy będą mogli zadeklarować i rozliczyć VAT za pomocą jednego okienka w państwie swojej siedziby, zamiast robić to odrębnie w każdym państwie członkowskim do którego prowadzą sprzedaż B2C. Ułatwi to prowadzenie sprzedaży do innych państw UE.

Wdrożenie planowanych rozwiązań zwiększy również efektywność monitorowania przez administrację skarbową obowiązku zapłaty VAT przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż za pośrednictwem interfejsów elektronicznych. Konsultacje będą trwały do19 listopada br..(Źr.www.gov.pl-K.O.)

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet