12 wrz 2016

12 wrz 2016

Szczecin-Świnoujście – poprawa kolejowego dostępu do portów

Przez:

Sekcja: Aktualności

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji zachodniopomorskich portów, który  obejmuje m.in. opracowanie koncepcji programowo–przestrzennej projektu, a także materiałów przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2017–2020 – na poprawę kolejowego dostępu do portów w Szczecinie i Świnoujściu przeznaczona zostanie kwota ponad 600 mln zł; przy czym projekt ma być dofinansowany ze środków unijnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Przebudowie zostanie poddane  ok. 160 kilometrów torów, dwa wiadukty i most., planowana jest też elektryfikacja wybranych obszarów infrastruktury, zmianie i unowocześnieniu. ulegnie system sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń telekomunikacyjnych. W porcie Świnoujście mają powstać trzy tory  zdawczo-odbiorcze.

Zmodernizowana infrastruktura ma umożliwić sprawniejszą obsługę towarów w portach. Dzięki inwestycji porty będą mogły obsługiwać cięższe i dłuższe składy.  (źr. www.portalmorski.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet