4 sty 2023

4 sty 2023

Stosowanie języka angielskiego w zgłoszeniach celnych H7 IOSS

Przez:

Sekcja: Aktualności

Mając na uwadze podniesiony przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki oraz Forum Przewoźników Ekspresowych postulat dopuszczenia możliwości dokonywania opisów w polu 31(opis towaru) zgłoszeń H7 IOSS w języku angielskim, poparty argumentacją, że brak takiej możliwości blokuje rozwój branży e-commerce w naszym kraju, po przeprowadzonej analizie Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że dopuszcza z dniem 1 kwietnia 2023 roku przekazywanie do systemów celnych zgłoszeń H7 IOSS z opisem towaru w języku angielskim.

Powyżej wskazana data podyktowana jest koniecznością podjęcia przez izby administracji skarbowej działań przygotowawczych pod kątem zapewnienia właściwej obsługi zgłoszeń H7 I.(Źr.www. puesc.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet