13 gru 2019

13 gru 2019

Stanowisko DCT Gdańsk S.A.  na temat zmian w organizacji ruchu przed kompleksem bramowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

W nawiązaniu do starań i rozmów prowadzonych przy udziale PISIL i przedstawicieli firm kontrolnych: Shipcontrol Sp. z o.o. oraz SGS Polska Sp. z o.o. wraz z DCT ws. zmian w organizacji ruchu przed kompleksem bramowym DCT Gdańsk S.A, poniżej przekazujemy komunikat PISIL dotyczący ostatecznego stanowiska DCT Gdańsk S.A. w przedmiotowej sprawie:

K O M U N I K A T

W odpowiedzi na informację od swoich członków i firm kontrolnych świadczących usługi na ich rzecz, na temat planowanej z dniem 01.10.2019 roku zmiany w organizacji ruchu przed kompleksem bramowym DCT Gdańsk S.A., która w rezultacie uniemożliwi działalność związaną z opisywaniem stanu technicznego kontenerów, Polska Izba Spedycji i Logistyki wraz z przedstawicielami firm kontrolnych: Shipcontrol Sp. z o.o. oraz SGS Polska Sp. z o.o. podjęła wspólne starania o zmianę stanowiska DCT Gdańsk S.A.

W wyniku starań PISIL i Shipcontrol Sp. z o.o. oraz SGS Polska Sp. z o.o.,  DCT Gdańsk S.A. początkowo przychylił się do naszego stanowiska i przesunął ww. termin na dzień 31.12.2019 roku.

W następnie dalszych rozmów PISIL, Shipcontrol Sp. z o.o. oraz SGS Polska Sp. z o.o.,  wraz z przedstawicielami DCT Gdańsk S.A., zwrócono uwagę na obawy co do nadużyć jakie mogą wyniknąć z takiej sytuacji,  która uniemożliwi przeprowadzanie czynności inspekcyjnych firmom wykonującym kontrole na zlecenie Spedytorów, Agencji Celnych, Armatorów, oraz innych podmiotów przewożących ładunki w kontenerach, jak również zbyt krótkiego okresu czasu od momentu powzięcia decyzji o reorganizacji. Jednocześnie, w wyniku rozmów powziętych z Zarządem ZMPG S.A., który podzielił w tej kwestii nasze stanowisko oraz zgodził się, że kontrole powinny być przeprowadzane w pobliżu podejmowania i składania kontenerów jak najbliżej bram wyjazdowych i wjazdowych terminala D.C.T. Gdańsk, Przedstawiciele Zarządu ZMPG S.A. zadeklarowali pomoc w organizacji nowego punktu inspekcyjnego na tym właśnie parkingu.

Ponownie, przy wspierającym stanowisku ze strony ZMPG S.A.  zwrócono się do DCT Gdańsk S.A. z wnioskiem o  odroczenie terminu wprowadzenia zakazu uniemożliwiającego wykonywanie czynności kontrolnych na terenie parkingu PRE GATE,  do czasu oddania przez Zarząd Portu Gdańsk S.A. parkingu buforowego znajdującego się w pobliżu terminala kontenerowego D.C.T. Gdańsk, tj. do IV kwartału 2020 roku.

Pomimo znacznych starań ze strony PISIL oraz przedstawicieli firm kontrolnych: Shipcontrol Sp. z o.o. oraz SGS Polska Sp. z o.o.  oraz pozytywnego podejścia Zarządu Portu Gdańsk S.A. do ww. zagadnienia –   pomyślne zakończenie sprawy nie było możliwe z uwagi na ostateczne stanowisko DCT Gdańsk S.A. z dnia 11 grudnia 2019 roku. W zaprezentowanym przez DCT ostatecznym stanowisku – odmówiono bowiem odroczenia terminu wprowadzenia zakazu, uniemożliwiającego wykonywanie czynności kontrolnych na terenie parkingu PRE GATE,  do czasu oddania przez Zarząd Portu Gdańsk S.A. parkingu buforowego znajdującego się w pobliżu terminala kontenerowego DCT Gdańsk, motywując swoją decyzję m.in. brakiem miejsca i zakłóceniami w procesie obsługi drogowej. (op. HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet