19 kwi 2018

19 kwi 2018

Standardy emisji pojazdów ciężarowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

11 kwietnia CLECAT wziął udział w konferencji organizowanej przez organizacje Transport & Environment  (T&E) w Brukseli na temat standardów paliwa dla pojazdów ciężarowych, podczas  której dyskutowano na temat standardów w odniesieniu do emisji i możliwych do  wprowadzenia standardów w UE jak też amerykańskich doświadczeń w tej mierze.  Komisja Europejska opublikuje propozycje legislacyjne w maju jako część trzeciego pakietu Mobilności.       (źr. CLECAT Newsletter 2018/014 – DA).

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).