26 sty 2021

26 sty 2021

Sprawozdanie dotyczące strategii UE i planu działania w zakresie zarządzania ryzykiem celnym

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na portalu TAXUD została umieszczona informacja, z której wynika, że w dniu 18 stycznia 2021 r. Komisja opublikowała swoje trzecie sprawozdanie z realizacji strategii i planu działania UE w zakresie zarządzania ryzykiem celnym.  Sprawozdanie podkreśla znaczny postęp poczyniony przez wszystkie państwa członkowskie i Komisję w zacieśnianiu współpracy między stronami zaangażowanymi w zarządzanie ryzykiem celnym, a także znaczenie systemu zarządzania ryzykiem celnym (CRMS) i wspólnych kryteriów ryzyka. W publikacji wspomniano również o zbliżającym się terminie wdrożenia Systemu Kontroli Importu 2 (ICS2) jako narzędzia, które znacznie poprawi zarządzanie ryzykiem zarówno w UE, jak też na szczeblu krajowym.  W sprawozdaniu podkreślono również znaczenie skuteczniejszego zarządzania ryzykiem w celu ułatwienia zwiększonych międzynarodowych przepływów handlowych. Jak wskazano – nowe wyzwania, takie jak gwałtowny wzrost e-commerce, oznaczają, że istnieje potrzeba dalszego wzmocnienia procedur zarządzania ryzykiem celnym i ciągłego zajmowania się nowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej i jej obywateli.  Bliższe informacje są dostępne pod załączonym linkiem (materiał dostępny w języku angielskim). eu-strategy-action-plan-customs-risk-management-third-report-staff-working-paper.pdf (europa.eu)(Źr.Raport Atneo-monitoring zmian legislacyjnych-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet