14 lis 2017

14 lis 2017

Spotkanie w sprawie planowanych zmian w funkcjonowaniu portów i przystani morskich

Przez:

Sekcja: Aktualności

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk przewodniczył spotkaniu poświęconego planowanym zmianom w funkcjonowaniu portów i przystani morskich. W spotkaniu wzięli udział prezesi zarządów portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a także przewodniczący Rady Interesantów Portów Morskich oraz przedstawiciele pilotów morskich. Przedstawiono i omówiono harmonogram prac nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw oraz planowane zmiany wynikające także z konieczności dostosowania krajowych regulacji do postanowień rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2017/352 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów oraz propozycje ewentualnych zmian w zakresie organizacji  usług pilotażu w portach morskich.   (źr. www.gosppodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet