3 kwi 2019

3 kwi 2019

Spotkanie ministrów transportu krajów UE

Przez:

Sekcja: Aktualności

26-27/03 w Bukareszcie odbyło się nieformalne spotkanie ministrów transportu krajów UE. Przedmiotem obrad były głównie sprawy związane z transportem multimodalnym w świetle dążenia UE do ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko. W tym kontekście omawiano sprawy dotyczące zintegrowanego systemu biletów, car-sharingu, transportu publicznego, digitalizacji i interoperacyjności transportu.W dziedzinie zrównoważonego rozwoju transportu przedmiotem obrad były nowe technologie transportowe i możliwości stosowania paliw alternatywnych. (CLECAT Newsletter nr 12/19/JS)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet