18 lut 2016

18 lut 2016

Spółka nie ma przychodu, gdy rada działa bez wynagrodzenia

Przez:

Sekcja: Aktualności

Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji o nr IPPB6/4510-487/15-2/AK zajęła stanowisko w sprawie dotyczącej spółki ,w której dwaj członkowie rady nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie funkcji w radzie. Spółka miała wątpliwości, czy nie uzyskuje przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Prawo do wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej nie jest obligatoryjne i nie może powstać w wyniku umowy członka rady ze spółką. Wynika ono ze statutu spółki lub z uchwały walnego zgromadzenia albo ze szczególnego przepisu ustawy. Czynności wykonywane przez radę są wyłącznie czynnościami kontrolnymi i nie przynoszą spółce przychodów, które powodowałyby zwiększenie majątku spółki, a tym samym nie stanowią przychodu z nieodpłatnych świadczeń..(Źr.sip.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet