31 paź 2019

31 paź 2019

Split payment obowiązkowy od 1 listopada dla wybranych branż

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 1 listopada podzielona płatność (split payment) staje się obowiązkowa dla tzw. branż wrażliwych, czyli narażonych na oszustwa podatkowe. Dotyczy to 150 towarów i usług ujętych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, obejmuje on :

wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;

tworzywa sztuczne

odpady z papieru i tektury, odpady szklane, złom, surowce wtórne;

elektronika – m.in.: odbiorniki telewizyjne, odbiorniki radiowe, procesory, smartfony, telefony komórkowe, tablety, netbooki, laptopy, konsole do gier video, , tusze, tonery, dyski twarde;

paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;

prawa do emisji gazów cieplarnianych;

roboty budowlane;

węgiel;

części do samochodów i motocykli.

Podzielona płatność jest obowiązkowa w przypadku gdy przedmiotem transakcji między przedsiębiorcami  są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15  i  jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej,
Faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności powinna zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Brak takiej adnotacji będzie skutkował ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

W przypadku stwierdzenia, że kupujący nie dokonał płatności za pomocą podzielonej płatności, wtedy kiedy było to obowiązkowe, przepisy przewidują sankcję (dodatkowe zobowiązanie podatkowe) w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku na fakturze, której dotyczy płatność.( Źr. księgowość.infor.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet