15 paź 2019

15 paź 2019

Spadek popytu na transport morski do Europy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dane z transportu morskiego potwierdzają malejące obroty w światowym handlu towarowym, zarówno z powodu słabnącego wzrostu gospodarczego Chin, jak i gospodarek strefy euro. Maleją stawki frachtu, choć zarazem rosną koszty czarteru statków.

W ostatnim tygodniu września średnia cena spot przewozu drobnicy w kontenerach transportem morskim na liniach porty Dalekiego Wschodu – porty Europy Północnej (w tym DCT Gdańsk) zmalała  do 593 USD za TEU. Był to najniższy poziom w ciągu 12 miesięcy.

Przyczyn takiej sytuacji analitycy JOC Shipping & Logistics upatrują w  zwalniających gospodarkach europejskich oraz w pogłębiającej  się nierównowadze między podażą zdolności usług transportu morskiego a popytem na nie. Według Container Trades Statistics w lipcu wolumen mocy przewozowych kontenerów wzrósł o 3,6 proc. w porównaniu z 2018 r., tj. o 1,5 mln TEU.
W obecnej sytuacji rynkowej paradoksem wydaje się wzrost kosztów czarteru statków. Jego średnia dzienna stawka w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wzrosła o 40 proc. przy spadku stawek frachtu o 25 proc. Np. wynajem kontenerowca o pojemności 7500-11000 TEU kosztuje obecnie 45000 dolarów. Więcej informacji na ten temat na stronie:
https://www.wnp.pl/logistyka/zegluga-morska-do-europy-cierpi-na-spadek-popytu-z-korzyscia-dla-klientow,354988.html( Źr.www.wnp.l-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet