20 lut 2023

20 lut 2023

Składy celne pod kontrolą UOKiK

Przez:

Sekcja: Aktualności

W efekcie przeprowadzonej kontroli UOKiK skierował 100 zawiadomień do urzędów celno-skarbowych. To stanowi niecałe 3 proc. ogólnej liczby przeprowadzonej kontroli. Od lipca 2022 r. prezes Urzędu prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące sytuacji na rynku węgla. W ramach badania, które UOKiK zintensyfikował w listopadzie ub.r., Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrole w 3856 punktach sprzedaży węgla.

Jak wynika z danych Urzędu, w 129 punktach sprzedaży nie przestrzegano przepisów dotyczących informowania o kraju pochodzenia opału. To stosunkowo nowy przepis. Wszedł on w życie w chwili kwietniowego embarga nałożonego na import węgla z Rosji.

To niejedyne uchybienia. W 28 punktach nie przestrzegano przepisów o cenach, a 208 nie spełniło obowiązku rejestracji na portalu cieplo. gov.pl, w tym 89 podało nierzetelne dane. – Dodatkowo ustalono, że 163 przedsiębiorców nie dopełniło obowiązków w zakresie uaktualnienia wpisów do CEiDG (ewidencja działalności gospodarczej) lub KRS (krajowy rejestr sądowy) – podkreśla UOKiK. W związku z powyższymi danymi skierowano 100 zawiadomień do urzędów celno-skarbowych. W dużej mierze dotyczy to, jak wskazuje UOKiK, nieprawidłowości wpisów na portalu cieplo.gov.pl. W toku są jeszcze inne sprawy, gdzie stwierdzono nieprawidłowości.( Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 20.02.2023 r.  /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet