21 paź 2021

21 paź 2021

Senat do piątku czeka na propozycje poprawek Polskiego Ładu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Głosowanie nad poprawkami ma odbyć się w środę 27 października br.

W środę senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpoczęła pracę nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która wdraża rządowy program Polski Ład.

– Kluczowe zmiany wprowadzane przez ustawę to podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł. W wyniku wprowadzenia tej ustawy osoby zarabiające płacę minimalną nie zapłacą podatku, podobnie jak 2/3 emerytów.

Jak z kolei powiedział Kazimierz Klejna, przewodniczący komisji, do piątku senatorowie oraz organizacje społeczne mają czas na składanie poprawek do ustawy. Głosowanie nad proponowanymi poprawkami ma odbyć się w środę 27 października.

– Ta ustawa musi zostać albo odrzucona w całości, albo musi być w stosunku do niej zastosowane tak długie vacatio legis, żeby od razu przygotować nowelizację. Uważam, że vacatio legis w okresie 12 miesięcy to za mało, jedynym wyjściem będzie trzyletnie vacatio legis i do takiej poprawki będę się skłaniał – powiedział w środę senator Adam Szejnfeld (KO).

W trakcie obrad senackiej komisji głos zabierali przedstawiciele innych organizacji społecznych i instytucji. Na przykład prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz upominał się o zwolnienie z podatku bankowego nowo udzielonych kredytów inwestycyjnych, a także m.in. wydłużenie okresu, w którym trzeba zintegrować terminale płatnicze z kasami online. Przedstawiciele Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców apelowali m.in. o wprowadzenie do ustawy zmian w kwestii wysokości składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność, a więc np. na powrót do składki liczonej kwotowo w przypadku przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym (obecnie w ustawie jest to 4,9 proc. dochodu) czy zmniejszenie liczby progów dla składki zdrowotnej w przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem z trzech do jednego. Zastrzeżenia zgłaszała także Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, która kwestionowała obecny kształt przepisów o podatku minimalnym. Dodatkowo swoje zastrzeżenia do ustawy zgłosili przedstawiciele biura legislacyjnego Senatu, według których niezgodny z Konstytucją był sposób procedowania ustawy w Sejmie. Poza tym wskazali 14 rozwiązań zawartych w ustawie, które mogą być sprzeczne z ustawą zasadniczą, w tym np. zmiana zasad odliczenia podatków dla osób samotnie wychowujących dzieci czy JPK PIT i CIT, w ramach którego przedsiębiorcy mają wysyłać fiskusowi dane księgowe. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 21.10.2021 r. /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet