15 gru 2016

15 gru 2016

Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji konwencji AGN

Przez:

Sekcja: Aktualności

Przygotowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych Europejskie Porozumienia w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu (ang. European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance), nazywane też Konwencją AGN albo Porozumienie AGN, podpisane zostało 19 stycznia 1996 r. w Genewie.

W czwartek Sejm uchwalił  jednogłośnie ustawę o ratyfikowaniu konwencji AGN, co  pozwoli Polsce przystąpić do Europejskiej Sieci Dróg Wodnych i finansować inwestycje służące poprawie żeglowności na rzekach m.in. ze środków unijnych. Ustawa teraz trafi do Senatu.

Obecnie w Polsce 86% transportu przypada na transport drogowy, 12,5% na kolejowy, a jedynie 0,4% odbywa się drogą wodną. Tymczasem zobowiązania w tzw. Białej Księdze wobec Unii Europejskiej zakładają, że do 2030 r. drogą wodną powinno odbywać się 30% transportu.

Do tej pory porozumienie AGN podpisało 17 państw – m.in. Francja, Grecja, Niemcy oraz Włochy. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.      (źr. www.portalmorski.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet