29 cze 2017

29 cze 2017

Rządowy projekt korzystnych zmian w amortyzacji środków trwałych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na posiedzeniu Sejmu RP  21 czerwca br. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o przyspieszonej amortyzacji ), przedłożonego przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Projekt przewiduje, że przedsiębiorcy będą mogli corocznie jednorazowo amortyzować nakłady na środki trwałe do 100.000 zł, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10.000 zł. Instrument ten będzie stanowił zachętę zarówno dla firm już funkcjonujących, jak i  planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ze względu na to, że rozwiązanie nie jest objęte trybem pomocy de minimis, może ono być wykorzystywane także przez przedsiębiorców, którzy korzystali w ostatnich latach np.  ze środków Unii Europejskiej.

Proponowane odliczenia dotyczyć będą środków trwałych z grupy 3–6 i 8 klasyfikacji środków trwałych (rozwiązanie to nie ma dotyczyć nieruchomości oraz środków transportu).

Z propozycji tej będą mogli skorzystać przedsiębiorcy kupujący fabrycznie nowe środki trwałe, które nie były używane wcześniej ani przez tego nabywcę, ani przez innego podatnika. Nabycie będzie mogło nastąpić zarówno na własność, jak i na współwłasność, zgodnie z ogólnymi rozwiązaniami obowiązującymi w podatkach dochodowych.

Dodatkowo projekt przewiduje, że podatnik będzie mógł uwzględnić w limicie 10.000 zł wartość kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z nich musi być wyższa niż 3.500 zł. Jednocześnie, jeżeli podatnik rozpocznie amortyzację środka trwałego o wartości poniżej 10.000 zł i powyżej 3.500 zł i następnie uwzględni jego wartość w limicie 10.000 zł, to dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne pozostaną w kosztach, a uwzględnieniu w ramach jednorazowego odpisu 100.000 zł podlegać będzie niezamortyzowana wartość tego środka trwałego.

Nowe regulacje mają objąć inwestycje zrealizowane od początku roku podatkowego, przed datą wejścia w życie ustawy.

Projekt zakłada ponadto zniesienie obowiązku odprowadzania przez polskie podmioty gospodarcze 10% podatku od przychodów z biletów lotniczych kupionych u zagranicznych przewoźników lotniczych. Jak wskazano, wykonywanie tego obowiązku w praktyce jest bowiem niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Projekt ustawy został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. (Źr.www.premier.gov.pl, www.sejm.gov.pl-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet