30 mar 2020

30 mar 2020

Rozporządzenie ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Polski ogłoszony został stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W okresie tym:

  • wstrzymano przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy kraju,
  • Ponadto rozporządzenie przewiduje m.in., że osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę przekazuje za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.
  • zakazano wywozu lub zbywania poza terytorium Polski respiratorów oraz kardiomonitorów,
  • W nowych regulacjach przewidziano też ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy. (Źródło: DGP e – wydanie z  dn. 30.03.2020 r. / HW)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet