1 sie 2019

1 sie 2019

Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z 02 lipca 2019 roku w sprawie kontroli granicznej

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 01 sierpnia 2019 roku zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych
i administracji regulujące m.in. przeprowadzanie kontroli granicznej i wykorzystania w jej toku stacjonarnych lub mobilnych urządzeń technicznych, które mają służyć weryfikacji ważności
i autentyczności dokumentów podróży, wykluczeniu posiadania substancji, środków, materiałów oraz innych przedmiotów, których przemieszczanie przez granicę państwowa jest zabronione.

Funkcjonariusz w trakcie dokonywania kontroli granicznej wykonuje również czynności zlecone przez sąd, prokuraturę oraz inne właściwe organy państwowe.

Kontroli dokonuje się jej na wniosek osoby zainteresowanej, za zgodą wyrażoną ustnie lub pisemnie, każdorazowo, przez właściwego komendanta placówki Straży Granicznej lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza. Fakt udzielenia zgody w tym przypadku należy odnotować w dokumentacji służbowej.

Źródło: DGP 01 sierpnia 2019 roku nr 148 (5050)/HW

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet