12 sie 2019

12 sie 2019

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie komisji społecznej ds. podziału zezwoleń zagranicznych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Regulacja określa tryb wyłaniania składu oraz działania komisji społecznej ds. podziału zezwoleń zagranicznych między przewoźnikami drogowymi.

Komisję powołuje Minister właściwy ds. Transportu spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje polskie o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych.Rozporządzenie wejdzie w życie 22 sierpnia 2019 roku. (Źródło: Dziennik GP, 12 sierpnia 2019 r. nr 155 (5057)/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet