16 lip 2019

16 lip 2019

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z 28 CZERWCA 2019 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zgodnie z ww. rozporządzeniem zmiany dotyczą m.in. folii odblaskowej do tablic jednorzędowych i dwurzędowych oraz tablic motocyklowych i motorowerowych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z 8 LIPCA 2019 r.w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Zmiany dotyczą wprowadzenia m.in. regulacji dotyczących pojazdów napędzanych wodorem. Na tablicy rejestracyjnej:

zwyczajnej  – wytłoczony jest numer rejestracyjny barwy czarnej na białym tle albo barwy czarnej na zielonym tle (pojazd elektryczny albo napędzany wodorem); składa się on z wyróżnika województwa, powiatu i pojazdu

jednorzędowej zmniejszonej wydawanej dla pojazdu elektrycznego albo napędzanego wodorem – numer rejestracyjny barwy czarnej na białym tle albo barwy czarnej na zielonym tle; składa się on z wyróżnika województwa, powiatu i pojazdu

indywidualnej – numer rejestracyjny barwy czarnej na białym tle albo barwy czarnej na zielonym tle (pojazd elektryczny albo napędzany wodorem) składa się on
z wyróżnika województwa, powiatu i pojazdu

Miejsce przeznaczone do umieszczenia znaku legalizacyjnego na tablicy wskazuje oznaczenie naniesione techniką laserową. Tablice wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność, a do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed 01 stycznia 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Obydwa rozporządzenia wejdą w życie 01 stycznia 2020 r.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, wydanie z 16 lipca 2019 r. nr 136  (5038)/HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).