15 cze 2021

15 cze 2021

Rosja- zaostrzenie kontroli zagranicznych kierowców ciężarówek i autobusów

Przez:

Sekcja: Aktualności

7 czerwca, w Rosji weszła w życie ustawa, zgodnie z którą pojazd wykonujący przewóz ładunków przy wjeździe i wyjeździe z Federacji będzie sprawdzany pod kątem mandatów za wykroczenia drogowe i transportowe popełnione na terytorium tego kraju. Przewoźnicy i kierowcy, którzy nie zapłacili kary, są zobowiązani do ich uiszczenia na granicy w ciągu trzech godzin. Dłużnicy zostaną wpuszczeni do kraju dopiero po spłaceniu wszystkich należności. “Jeśli przy wjeździe do Rosji względem pojazdu należącego do zagranicznego przewoźnika, realizującego przewóz towarów lub osób, zostanie ujawniony fakt nieuiszczenia grzywny nałożonej za wcześniej popełnione wykroczenie na terytorium Federacji Rosyjskiej przy użyciu tej ciężarówki, jej dalsze przemieszczanie się po kraju jest dozwolone dopiero po uiszczeniu należności” – donosi Federalna Służba Celna Rosji. Obowiązek zapłaty grzywny za naruszenie przepisów ruchu drogowego i zasad międzynarodowego transportu drogowego na terytorium Rosji dotyczy również ciężarówek opuszczających Federację Rosyjską. Bez opłacenia mandatów samochody te nie zostaną wypuszczone z kraju. W takim przypadku przewoźnik lub jego przedstawiciel będzie miał również trzy godziny na zapłacenie kary. O wystawionych mandatach i niezapłaconych grzywnach można się dowiedzieć na stronie internetowej Inspekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (GIBDD) w sekcji “Sprawdzanie mandatów GIBDD”.

Funkcjonariusze służby celnej będą zwracać uwagę na mandaty, związane z wykroczeniami transportowymi (np. naruszenia obciążenia na oś, złamanie zasad czasu pracy i odpoczynku kierowców, przekroczenie dopuszczalnych gabarytów), brak wpłat w systemie poboru opłat drogowych Płaton oraz naruszenia drogowe – nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości, jazdę pod prąd, parkowanie w niedozwolonych miejscach, itp. Unikający płacenia mandatów mogą dostać zakaz wjazdu do Rosji.

(Źr. www. trans.info.pl – KO )

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet