5 sty 2017

5 sty 2017

Rejestracja unijnych eksporterów w systemie REX

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od dnia 1 stycznia 2017 r. dla celów stosowania ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) zaczął obowiązywać nowy system dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu towaru sporządzanych przez zarejestrowanych do tego celu eksporterów i ponownych nadawców – system zarejestrowanych eksporterów (REX)  Zasady ustalania pochodzenia towarów nie ulegają zmianie, zmieni się jedynie metoda dokumentowania pochodzenia.

Organy celne państw członkowskich rozpoczęły rejestrację eksporterów mających siedzibę na ich terytorium. Rejestracji polskich eksporterów  w systemie unijnym REX dokonuje Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu.

Polski przedsiębiorca będzie mógł zarejestrować się i uzyskać numer REX:w celu wywozu produktów pochodzących z UE, które mają być wykorzystane w ramach kumulacji dwustronnej dla celów GSP;

  • do celów sporządzania zastępczego oświadczenia o pochodzeniu w celu ponownego wysłania produktów pochodzących do innego miejsca na obszarze celnym UE lub w stosownych przypadkach do Norwegii, Szwajcarii lub Turcji;
  • do celów dokumentowania pochodzenia w przypadku wywozu towarów z UE do krajów, które zawarły z UE umowy preferencyjne przewidujące, że dowód pochodzenia może zostać sporządzony przez eksportera zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi (np. do celów wywozu towarów w ramach umowy UE – Kanada, spodziewanej w lutym 2017 r.). Szczegółowe informacje na temat rejestracji eksporterów oraz oświadczeń o pochodzeniu znajdują się na stronie inte2rnetowej Służby Celnej. (Źr.www.finanse. mf .gov.pl-K.O.)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet