31 mar 2020

31 mar 2020

RCL- projekt rozporządzenia MF wydłużającego termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019r i inne terminy wypełniania obowiązków sprawozdawczych .

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Rozporządzenie, ma wejść w życie 31 marca 2020 r., powstało na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie RCL:https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331900(Źr.www.rcl.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet