29 czrw. 2016

29 czrw. 2016

Pytania i odpowiedzi w sprawie VGM

Przez:

Sekcja: Aktualności

Informujemy , żę Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieściło na swojej stronie internetowej                        www.mgm.gov.pl/gospodarka-morska/26-bezpieczenstwo-morskie     

w zakładce Przepisy w zakresie ważenia kontenerów – PYTANIA i ODPOWIEDZI VGM (ostatnia wersja datowana 24 czerwca 2016 r). Planowana jest cotygodniowa aktualizacja dokumentu w zakresie dodatkowych pytań kierowanych do MGMiŻŚ. (D.A.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).