2 gru 2020

2 gru 2020

Przypomnienie o zmianach w obrocie paliwami opałowymi

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie internetowej Ministerstwa Finanów zamieszczono przypomnienie, że jednym z warunków stosowania obniżonych stawek akcyzy, w odniesieniu do sprzedawanych paliw opałowych, jest uzupełnienie przez odbiorcę zgłoszenia w systemie monitorowania przewozu i obrotu SENT.

Zgłoszenie powinno być uzupełnione przez odbiorcę w dniu odbioru paliw opałowych. Dla sprzedaży niezwiązanej z przewozem paliw opałowych, uzupełnienia zgłoszenia należy dokonać nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu przeniesienia posiadania lub własności tych wyrobów.

Za niedopełnienie tego obowiązku, niewłaściwe lub niezgodne ze stanem faktycznym uzupełnienie zgłoszenia w systemie SENT grożą kary pieniężne:

-5000 zł – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą;

-1000 zł – w przypadku podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej.

Ponadto, może to rodzić obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od dostarczanych lub odbieranych paliw opałowych, w związku z naruszeniem warunków zastosowania obniżonej stawki akcyzy od tych wyrobów.(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet