17 paź 2022

17 paź 2022

Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia

Przez:

Sekcja: Aktualności

Producent, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia są obowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o liczbie znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia (nawet, gdy nie zostały sprzedane a były na stanie podmiotu) oznaczonych maksymalną ceną detaliczną. Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku przekazywania informacji o papierosach i tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy za okresy:

1) pierwszych 10 miesięcy roku kalendarzowego,

2) roku kalendarzowego

– poprzedzających rok kalendarzowy, na który są obliczane średnie ważone detaliczne ceny sprzedaży.

Informacje  w formie papierowej, po jej uprzednim podpisaniu przez osobę sporządzającą, należy przesłać na adres korespondencyjny:

Ministerstwo Finansów
Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier
Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

oraz w formie elektronicznej, w postaci arkusza kalkulacyjnego na adres e-mailowy: –sekretariat.dag@mf.gov.pl

  1. do dnia 8 listopada roku za 10 m-cy,
  2. do dnia 31 stycznia za 12 m-cy roku poprzedniego,

Więcej informacji na ten temat Informacja o papierosach i tytoniu do palenia (podatki.gov.pl)(Źr.www.podatki.gov.pl-K.O..)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet