2 kw. 2020

2 kw. 2020

Przewozy kolejowe i drogowe

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 25 marca 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie ministra zdrowia z 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Nowe regulacje dotyczą m.in.:

  • określonych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego,
  • a także kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Źródło:  DGP – e – wydanie  z dn. 02.04.2020 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).