6 gru 2019

6 gru 2019

Przewóz towarów niebezpiecznych

Przez:

Sekcja: Aktualności

W załącznikach do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2019 roku w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli określono m.in. wzory formularzy listy kontrolnej w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych, a także przewozie koleją i żeglugą śródlądową.

Akt wchodzi w życie dnia 06 grudnia 2019 roku.(Źródło: DGP z dn. 06 – 08.12.2019 r., nr 236 (5138) /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).