28 listopad 2019

28 listopad 2019

Przewóz kolejami towarów niebezpiecznych

Przez:

Sekcja: Aktualności

5 grudnia 2019 roku wchodzą w życie zmiany do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiące załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie 09 maja 1980 roku.     Ww. informację podano w oświadczeniu rządowym. ( Źródło:  DGP wyd. z dn. 27.11.2019 r. nr 229 (5131)/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet