9 lip 2019

9 lip 2019

Przesunięcie wejścia w życie części przepisów o poborze podatku u źródła

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Dz.U.2019 r. poz. 1203 opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiana rozporządzenia przesunęła wyłączenie  stosowania art. 26 ust. 2e updop   do 31 grudnia 2019 r. w odniesieniu do wypłat należności określonych w paragrafie 4 rozporządzenia:

-m.in. z tytułu dywidend i odsetek na rzecz podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, jeżeli istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu tych podatników,

-z tytułu dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych na rzecz podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.(Źr. isap.sejm.gov.pl-red.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).