18 paź 2019

18 paź 2019

Przeprowadzenie Kontroli Celno – Skarbowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 03 października 2019 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania kontroli celno – skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów – wprowadza zasadę, że Funkcjonariusz Służby Celno – Skarbowej przystępując do kontroli, podaje podstawę prawną jej podjęcia. Akt wejdzie w życie 26 października 2019 roku. (Źródło: DGP 17 października 2019 roku nr 202 (5104)/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).