20 lip 2020

20 lip 2020

Przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie licencji mechanika lotniczego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane wejdzie w życie tj. 14 sierpnia 2020 r.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie odpowiednich przepisów ustawy – Prawo lotnicze.

Nowe regulacje przewidują, że egzaminy praktyczne na uprawnienia na typ statku powietrznego w zakresie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej (MML) przeprowadza się na warunkach określonych w pkt 5 w dodatku III do załącznika III (Część 66) do unijnego rozporządzenia nr 1321/2014. ( Źródło: DGP e – wydanie z dn. 20.07.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet