4 sty 2023

4 sty 2023

Przepisy o pracy zdalnej prawdopodobnie na przełomie lutego i marca 2023

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zmiany w Kodeksie pracy 2023 dotyczące systemu pracy zdalnej, po dwóch latach burzliwych rozmów między rządem, związkami zawodowymi i pracodawcami, w końcu są prawie gotowe. Sejm przyjął nowelizację, która wprowadza do przepisów prawa świadczenie pracy w formie zdalnej. Zmiany wejdą w życie prawdopodobnie na przełomie lutego i marca 2023 roku. Dotyczą zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Nowelizacja przepisów prawa pracy jest wynikiem konieczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Dopuszczona zostanie praca zdalna w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem  pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uzgodnienie może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie trwania zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy, lub pracownika złożony w formie papierowej, lub elektronicznej.

Senat wniósł ostatnio poprawkę, proponującą wydłużenie z 24 do 30 dni w roku kalendarzowym, wymiar pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2335

Źródło: sejm.gov.pl/ HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet