4 lut 2016

4 lut 2016

Przekroczenie granicy Białoruś – Rosja tylko przez przejście w Krasnej Gorce – Komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje, że według informacji uzyskanych za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, rosyjskie służby kontrolne rozpoczęły kontrole graniczne na podstawie artykułu 9 ustawy nr 4730-1 z 01.04.1993 ” O granicy państwowej Federacji Rosyjskiej”.
Zgodne z ww. przepisami granice lądowe Federacji Rosyjskiej w ruchu osobowym lub ruchu pojazdów można przekraczać przez przejścia graniczne otwarte dla ruchu międzynarodowego.
Według posiadanych informacji w chwili obecnej funkcjonuje tylko jeden punkt między Białorusią i Rosją, która spełnia wymagania określone w wyżej wymienionej ustawie. Jest to przejście graniczne „Krasnaja Gorka”, znajdujące się na międzynarodowej drodze M1.
Jednocześnie wszystkie pozostałe 18 punktów wjazdu na terytorium Rosji od strony białoruskiej będą patrolowane przez mobilne grupy kontrolne, utworzone w ramach służb Kontroli Granicznej Federacji Rosyjskiej.
Wszyscy zagraniczni kierowcy, za wyjątkiem kierowców białoruskich, którzy zamierzają przekroczyć granice w ww. 18 punktach, będą podlegać grzywnie administracyjnej, zgodnie
z artykułem 18.1 Prawa Administracyjnego w wysokości 2 000 rubli (ok. 24 euro) i zawracani na Białoruś.
Zgodnie z zaleceniami władz rosyjskich, do czasu innych rozstrzygnięć w tej sprawie, kierowcy zagraniczni powinni przekraczać granicę rosyjsko-białoruską w Krasnej Górce.
Jednocześnie kierowcy posiadający rosyjskie lub białoruskie paszporty, wykonujący operacje transportowe, ze względu na brak ograniczeń w przekraczaniu tej części granicy, mogą przekroczyć granicę w każdym z 19 punktów wjazdu do Rosji ze strony białoruskiej bez przeszkód.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa będzie monitorowało tę sprawę .(Źr. www. branza zmpd.pl -K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet