22 wrz 2020

22 wrz 2020

Przejścia graniczne

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych weszło w życie dn. 17.09.2020 r.

W nowych regulacjach związanych z ruchem granicznym określono procedury dotyczące:

  • obywateli Białorusi przekraczających granicę Polski na podstawie wizy wydanej w celach turystycznych,
  • marynarzy i rybaków,
  • osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę,
  • cudzoziemców, którzy uzyskali wizę w celu udziału w programie „Poland. Business Harbour”.

(Źródło: DGP e –  wydanie z dn. 22.09.2020 r. /HW)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet