27 kwi 2020

27 kwi 2020

Przejazdy kolejowo-drogowe

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie wejdzie w życie 5 czerwca 2020 r.

Rozporządzenie przewiduje m.in., że przed przejazdami kolejowo-drogowymi i przejściami zarządca kolei ustawia przy torze kolejowym wskaźniki W6a albo W6b.

(Źródło:  DGP e – wydanie  z dn. 27.04.2020/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).