31 st. 2019

31 st. 2019

Przedwcześnie wystawiona faktura nie jest pusta

Przez:

Sekcja: Aktualności

W wyroku z 24 stycznia 2019 r., sygn. I SA/Rz 1130/18 WSA w Rzeszowie uchylił indywidualną interpretację  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i  orzekł, że faktura wystawiona z naruszeniem ustawowego terminu, odzwierciedlająca czynności, które faktycznie miały miejsce, nie może być uznana za pustą.  (Źr. www.orzeczenia.nsa.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).