26 lip 2018

26 lip 2018

Projekt zmian w PIT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Obok  realizacji postulatu sporządzenia zeznań podatkowych PIT przez administrację skarbową ( pisaliśmy o tym w newsletterze z dnia 20 lipca br.)  nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zamieszczona na stronie Rządowego Centrum Legislacji  zawiera min.:

– propozycję  skrócenia terminu na składanie urzędom skarbowym informacji podatkowej przez płatników z końca lutego na koniec stycznia oraz składania tych informacji wyłącznie poprzez środki komunikacji elektronicznej,

–  zmianę sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Już
w miesiącu przekroczenia drugiego progu podatkowego(85 528 zł), od kwoty przekroczenia pobierana byłaby zaliczka według stawki 32% a nie jak do tej pory18%.

-zmianę terminu rozliczenia podatku- podatnicy będą obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznawane będą za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.(Źr www.legislacja.rcl.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet