22 lut 2021

22 lut 2021

Projekt zmian w kodeksie spółek gotowy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wprowadzenia do polskiego prawa spółek handlowych regulacji prawnej tzw. prawa holdingowego oraz zwiększenie efektywności nadzoru prowadzonego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych – to najważniejsze cele przygotowywanej przez rząd nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Projekt został skierowany na Komitet Stały przy Radzie Ministrów.

Jak tłumaczy resort, obecnie obowiązujący Kodeks Spółek Handlowych to zbiór przepisów uchwalonych dwie dekady temu. – Polska gospodarka przeszła w tym czasie przez proces dynamicznych zmian i wciąż nieustannie się rozwija. Przed rodzimymi spółkami pojawiło się wiele wyzwań, takich jak cyfryzacja czy wzrost inwestycji zagranicznych. Komisja pracująca na projektem wychodzi więc naprzeciw oczekiwaniom środowiska przedsiębiorców, jej prace skupiały się na dostosowaniu prawa do realiów XXI wieku – napisano.

Z informacji ministerstwa wynika, że członkowie Komisji przygotowali rozbudowany projekt reformy prawa handlowego. – To największa zmiana od 2000 roku, która jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Dokument został poddany trwającym 45 dni konsultacjom publicznym. W ich trakcie zebrano ponad 800 uwag i komentarzy, przysłanych przez prawie 80 różnych podmiotów oraz osób fizycznych. Ministerstwo Aktywów Państwowych deklaruje, że zakończenie prac nad pierwszym projektem zmian w Ksh nie kończy prac Komisji. Nadal aktywnie działają dwa zespoły eksperckie opracowujące rekomendacje dalszych zmian w prawie.

To zespół ds. wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym oraz zespół ds. reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych. Pierwszy z nich przygotował już projekty zmian dwóch rozporządzeń obejmujących zmianę wzorca umowy spółki jawnej oraz wzorca umowy spółki z o.o. Drugi zespół wypracowuje zasady przekazywania przez spółki kapitałowe dotyczących ich informacji wspólnikom lub akcjonariuszom tych spółek. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn.11.02.2021 r./HW)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet