28 mar 2019

28 mar 2019

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Projekt ma na celu m.in. wprowadzenie uproszczeń dla MŚP, usprawnienie niektórych procedur administracyjnych, ograniczenie nadmiernej sprawozdawczości, uchylenie lub aktualizację przestarzałych, zbędnych i dublujących się obowiązków informacyjnych, dostosowanie niektórych przepisów do rozwoju technologicznego i wsparcia innowacyjności. W art.. 39 pkt 2 tego projektu proponowana jest zmiana art.33a VAT- rozliczenie VAT od importu towarów w deklaracji dla wszystkich podmiotów .  Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów został wyznaczony na II kwartał 2019 r. Projekt został opublikowany w BIP RCL pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321366( Źr. www. legislacja.rcl.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet