25 maj 2020

25 maj 2020

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym     

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod poz. 27 opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.  Zgodnie z projektem, rozporządzenie określa szczegółowe informacje gromadzone w ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym oraz sposób jej prowadzenia.  Projekt zakłada m.in., że ewidencję prowadzi się w podziale na następujące formy obrotu:  wywóz;   transfer wewnątrzunijny;  usługę pośrednictwa; pomoc techniczną;   przywóz;   tranzyt.

Projekt przewiduje, że informacje, które mają być gromadzone w ewidencji zostaną określone w oddzielnych paragrafach rozporządzenia z uwagi na charakter każdej z form oraz role uczestników danego obrotu. Projekt jest obecnie na etapie opiniowania. Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia z dniem 1 stycznia 2021 r. (Źr. Raport z monitoringu zmian legislacyjnych Atneo-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet