9 lip 2019

9 lip 2019

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

Minister Infrastruktury skierował do uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wprowadzający przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak. Propozycje zmian są zbliżone do sprawdzonych od lat rozwiązań funkcjonujących w wielu w krajach Europy.

Projekt powstał w ramach działań zapisanych w Programie realizacyjnym na lata 2018-2019 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, za który odpowiedzialna jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Z projektem można zapoznać się w BIP RCL  (źr. www.mi.gov.pl /ES)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet